Cite This Page
 
Bridge to Terabithia
Bridge to Terabithia
by Katherine Paterson